Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvaste programmi stipendiaadid Eestis

 

Hõimurahvaste programmi stipendiumi eesmärgiks on toetada Venemaa soome-ugri noorte doktoriõpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides.

Eestis õpib praegu 28 hõimurahvaste programmi stipendiaati, neist 27 doktoranti ja üks magistrant.

Tartu Ülikoolis jätkab oma õpinguid 25, Tallinna Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias igaühes üks soome-ugri üliõpilane.

 

2015/2016 õppeaasta

Rahvus  
Tartu
Ülikool
 Tallinna 
Ülikool

Eesti
 Maaülikool 

Muusika- ja Teatriakadeemia Kokku 
Handid1   1
Udmurdid11   112
Marid13  1 14
Mordvalased  1 ersa  1
Kokku251 1128

 

 Erialade kaupa


TARTU ÜLIKOOL

ErialaÜliõpilaste arv erialal
Uurali keeled11 (11 Dr)
Eesti ja võrdlev rahvaluule6 (6 Dr)
Etnoloogia5 (5 Dr)
Kirjandus1 (1 Dr)
Psühholoogia1 (1 Dr)
Õigusteadus1 (1 MA)


TALLINNA ÜLIKOOL

ErialaÜliõpilaste arv erialal
 Kultuuride uuringud 

1 (1 Dr)


EESTI MAAÜLIKOOL

ErialaÜliõpilaste arv erialal
Põllumajandus1 (1 Dr)

 

EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA

ErialaÜliõpilaste arv erialal
Pärimusmuusika1 (1 Dr)


Kokku 28 üliõpilast: 1 MA, 27 Dr.