Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Pariisis peeti komi keele ja kultuuri päevi

27.11.2009

Prantsusmaa pealinnas peeti 18.-19. novembrini fennougristikahuvilise Sébastien Cagnoli eestvedamisel komi keele, kirjanduse ja kultuuri päevi. 

Pariisi ürituse korraldasid Cagnoli juhitav Prantsuse soome-ugri uuringute assotsiatsioon ning Ida rahvaste ja tsivilisatsioonide instituudi Venemaa rahvaste keskus. 

Cagnoli rääkis agentuurile Komiinform, et Prantsusmaal toimus teaduskonverents, mille käigus näidati Indrek Jäätsa filmi permikomidest. Kokkutulnud esinesid ka ettekannetega komi kirjanduse, religiooni, kunsti ja keele kohta.

Komimaalt esines konverentsil interneti kaudu teadlane Marina Fedina, kes rääkis keeles peegelduvatest komi rahva traditsioonilistest uskumustest.

Inseneriks õppinud Cagnoli huvitub soome-ugri keeltest. Päras soome keele õpinguid ülikoolis leidis ta internetis komi keele sõnaraamatud ja õppevahendid ning alustas iseseisvalt komi keele õppimist. Siis tutvus ta komi kirjandusega ja otsustas proovida tõlkida Mihhail Lebedevi poeemi "Raudne äi" (Kört aika). Tõlge õnnestus ja ta asus tõlkima Lebedevi järgmist teost "Metsainimene" (Jag mort). Praeguseks on Cagnoli prantsuse keelde tõlkinud juba mitu komi luuleteost.  


Комиинформ: В Париже прошли Дни коми языка и литературы