Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

EL rahastab soome-ugri vähemuskeelte uurimist

03.12.2009

Euroopa Liit eraldas 2,7 miljonit eurot ohustatud keelte hindamiseks mõeldud Euroopa keelte elujõulisuse baromeetri loomiseks soome-ugri keelte põhjal, teatas Euroopa Komisjon.

Kaheksa Euroopa ülikooli ühisettevõtmises ELDIA (European language diversity for all) osalejad võtavad uurimise alla vähemuskeeltena kasutatavad soome-ugri keeled. Eestit esindavad projektis Tartu Ülikooli professorid Karl Pajusalu ja Helle Metslang.

Uurimistöö eesmärgiks on välja töötada keelelise tasakaalu muutuste ja mõjude hindamise meetod, mida saaks rakendada keelte hävimisohu määramisel sarnaselt ohustatud taime- ja loomaliikide punase raamatuga.

Seda Euroopa keelte elujõulisuse baromeetrit peaks saama kasutada ka mitmekeelsusolukordades ja vahendajakeelte kasutamise kirjeldamisel, samuti Euroopa Liidu vähemuste kaitse poliitikate jälgimisel.

Projekti koordinaatori Anneli Sarhimaa sõnul sobivad soome-ugri keeled uurimistööks küllaltki hästi, sest nad katavad hästi erinevaid vähemuskeelte spektreid. Uurimine hõlmab nii piirkondade põliskeeli kui ka võõrtöölistega teistesse riikidesse rännanuid, selgitas Saksamaal Mainzis asuva Johannes Gutenbergi ülikooli professor Sarhimaa.

12 ülikooliteadlasest ning 20 doktorandist ja järeldoktorandist koosnev ELDIA meeskond hakkab uurima 14 keelesituatsiooni. Eestis võetakse uurimise alla võrukeste ja setude keel, Venemaal vepsa, karjala ja setu keel, Soomes eesti ja karjala keel, Rootsis meä ja soome keel, Norras kveeni ja põhjasaami keel, Austrias ja Sloveenias ungari ning Saksamaal sealsete eestlaste keel.

Lisaks lingvistidele osalevad uuringus ka sotsioloogid, kes vaatlevad avalikkuse suhtumist vähemustesse ning statistikud, kes arendavad välja vajalikud uurimismeetodid. Kaasatud on ka õiguseksperdid, hindamaks Euroopa Liidu vähemusi puudutavatest nõudmistest kinnipidamist.


EU project to protect and preserve languages

ELDIA projekt ja konsortsium (EST)