Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komimaal avatakse soome-ugri magistriprogramm

04.12.2009

Sõktõvkari Riiklik Ülikool kavatseb avada magistriprogrammi "Soome-ugri rahvaste kultuuripärand", teatas õppeasutuse rahvusvaheliste suhtete osakonna juht Nina Nesterova agentuurile Komiinform. 

Nesterova sõnul tuli sellise ideega välja tuntud ungari teadlane János Pusztay. 

Praegu tegeletakse projektitaotluse koostamisega ühes Petroskoi ja Mordva ülikoolidega, tulevikus kavatsetakse aga programmi kaasata kõik soome-ugri piirkonnad nii Venemaal kui raja taga. 

Rahvusvaheline programm näeb ette tudengite ja õppejõudude vahetamist ja aktiivset võõrkeelte õppimist. Programmiga liitunud üliõpilased peaksid Nesterova sõnul kindlasti külastama Soomet, Eestit või Ungarit, et saada paremat ülevaadet kõikidest soome-ugri piirkondadest. 
  
Rahvusvaheline soome-ugri magistriprogramm vastab Nesterova kinnitusel Sõktõvkari ülikooli soome-ugri teadus- ja hariduskeskuse eesmärkidele. "Pealegi tegeleb kogu haridussüsteem praegu Bologna protsessiga," möönis ta.

Traditsiooniliselt õpitakse ülikoolides soome-ugri keeli ja kirjandust, kuid samal ajal pööratakse vähe tähelepanu ajaloole, geograafiale, majandusele ja regionaalsele arengule. Nesterova arvamusel õpiksid noored soomeugrilased neid aineid heameelega, sest selliseid teadmisi saaks rakendada mitmetel ametialadel.

Sõktõvkari ülikool pole veel üle läinud Euroopa haridussüsteemile, kuid kavatseb seda peagi teha. Praegu oleks bakalaureuseõppe üliõpilastel võimalus liituda magistriprogrammiga pärast kolmandat kursust ja nad saaksid lõpetades viieaastasele ülikoolidiplomile lisaks soome-ugri uuringute alase magistrikraadi. 


Комиинформ: В СГУ появится международная финно-угорская магистратура