Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste I maailmakongress

Sőktővkar, Komi vabariik, Venemaa Föderatsioon
1.–3. detsember 1992

Kongressi peakorraldajaks oli Komi Rahva Taassünni Komitee, üritust rahastas Komi vabariigi valitsus.

Kongressil võeti vastu: