Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Venemaa annab põlisrahvastele mullusest vähem raha

19.01.2010

Venemaa riigieelarves on tänavu põliste väikerahvaste majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks ette nähtud mullusest kaks ja pool korda vähem raha.

Riigieelarve seaduse kohaselt saavad Põhjala, Siberi ja Kaug-Ida põlised väikerahvad sel aastal 240 miljonit rubla, mullu eraldati neile 600 miljonit.

Komi vabariik sai riigieelarvest piirkonnas elavatele põlistele väikerahvastele neenetsitele, hantidele ja mansidele üle miljoni rubla. Komidel endil põlise väikerahva staatust ei ole.

Soome-ugri ja samojeedi rahvastest on Venemaa Põhjala, Siberi ja Kaug-Ida põlisteks väikerahvasteks tunnistanud eenetsid, mansid, neenetsid, nganassaanid, saamid, sölkupid, vadjalased ja vepslased. Praegu taotlevad nimekirja lülitamist ka Venemaal elavad setud. 

Põlise väikerahva staatus annab rea eeliseid maksumaksmisel ja loodusvarade kasutamisel, näiteks on nende kogukondadele kindlaks määratud kalapüügikvoodid. Nende rahvaste esindajad ei pea läbima ajateenistust ja saavad soodustingimustel kõrghariduse.


Комиинформ: Более миллиона рублей выделяется из федерального бюджета Коми в 2010 году на поддержку коренных народов