Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komimaa juht käis ristimispühal jääaugus

20.01.2010

Värskelt Komi vabariigi juhiks valitud Vjatšeslav Gaizer sooritas kolmekuningapäeval õigeusu rituaali kohase talisupluse, samuti toimisid veel paljud Komimaa elanikud.

Gaizer sõitis eile varahommikul Sõktõvdini rajooni Õbi külla, kus ta kastis end kolm korda pühadeks raiutud jääauku ehk jordanisse.

Vanas komi külas pidi end vette kastma ka vabariigi eksjuht Vladimir Torlopov, kuid jäi haigestumise tõttu tulemata.

Vene õigeusu traditsioon peab kolmekuningapäeva Kristuse ristimispühaks ja õigeusklikel on kombeks end sel päeval ristimise märgiks jääauku kasta. Seda tava järgitakse Venemaal massiliselt.

Бизнес-новости Республики Коми: Вячеслав Гайзер окунулся в сысольскую иордань, а Владимир Торлопов не смог по уважительной причине