Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Venemaa rahvusregioone ähvardab koondamine

29.01.2010

Riigiduuma esimees Boriss Grõzlov tegi 22. jaanuaril Venemaa riiginõukogu istungil ettepaneku saavutada kümne aastaga regioonide isemajandamine nende ühendamise teel, mis võib tähendada rahvusvabariikide ja autonoomsete oblastite kadu.

Karjala Kongressi juht Anatoli Grigorjev tegi selle peale avalduse, et kui karjalastel ei õnnestu säilitada oma autonoomiat Venemaal, siis tuleb paluda selle loomist Soomelt.

Grigorjevi arvates ohustab Grõzlovi ettepanek Venemaa põhiseaduslikke aluseid. Riigi konstitutsioonis on öeldud, et Venemaa koosseisu kuuluvatel vabariikidel, kraidel ja oblastitel on ühesugused õigused sõltumata nende sissetulekutest, vabariikidel on aga põhiseaduse järgi koguni riiklik staatus.
”Seepärast on ettepanek ühendada Karjala Murmanski või Leningradi oblastiga sisuliselt Karjala riikluse kallale kippumine,” nentis karjalaste ühenduse juht.

Enamus Venemaa soome-ugri rahvusregioonidest ei suuda end ise ära majandada ja riik maksab neile föderaaleelarvest dotatsiooni. Ilmekaks näiteks on siin Mari Eli vabariik, mis püsib stabiilselt 20 vaeseima piirkonna pingereas ja mille sissetulekutest umbes 40% tuleb riigieelarvest. Samas on neenetsite ja komide asualad tänu naftale ja gaasile Venemaa rikkaimad.

Rahvusregioonide kaotamisega tegi Venemaa algust 2005. aastal, kui Permikomi autonoomne ringkond ühendati Permi kraiga ja rahvusautonoomiast jäi sisuliselt järgi vaid nimi. Ringkonna elanikud hääletasid ise ühinemise poolt, lootes piirkonda majanduslikult paremale järjele saada, kuid need lootused ei täitunud. Samas vähendati pärast ühinemist järsult toetusi rahvuskultuurile ja kaotati koolidest komi keele õpe. 


СТОЛИЦА на Onego.ru:Карелы будут просить защиты у финнов?

Интерфакс: Грызлов предлагает в течение десяти лет добиться самодостаточности субъектов РФ

Samal teemal:
Mari Eli vabariik on üks Venemaa mahajäänumatest
Permikomid paluvad soomeugrilastelt abi
Permikomide elu pole ühinemisega paranenud