Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hõimurahvate programmi Ilmapuu auhind


Alates 2010. aastast hakkas hõimurahvaste programm välja andma Ilmapuu auhinda.

Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega.

Auhind määratakse kodanikualgatusliku töö eest.

Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (neljapäev, 40 päeva pärast kevadpühi).