Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Hiiumaal toimub noorte liivlaste keelelaager

08.02.2010

Sel nädalal kogunesid Hiiumaale noored liivlased, et õppida professor Tiit Rein Viitso käe all liivi keelt.

Laagrisse tulnud noored liivlased on õppinud keelt kursustel voi iseseisvalt. Praegu õpetatakse liivi keelt Lätis viies kohas: Staiceles, Pāles, Kolkas, Ventspilsis ja kahes rühmas Riias.
Igast keeleõpperühmast pääses laagrisse kaks noort liivlast.
 
Hiiumaa keelelaagrit toetab rahaliselt  Läti Ühiskonda Integreerimise Fond. Laagrist tehakse ka film. 

Laagri projektijuht on Jānis Mednis, teine juht on Irbe Šmite ja laagrit ennast juhib Monta Kvjatkovska. Iga päev on keeleõppeks planeeritud keskmiselt viis tundi, millele lisaks on omavaheline vestlemine liivi keeles, ülesanded, laulud ja muu liivi elulaadiga tutvumine.

Laager lõpeb 13. veebruaril.