Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setu raamatu esitlus Saatses 12.02

Tere!
Anna tiidä, õt Saatse kandist peri Kuusõalosõ raamadu Seto rahva murrõh ja rõõmuh esitlus toimus 12. veebruaril kell 18 Saatse pansionaadih. Üles astus Värska seto laulupark Kuldatsäuk ja Anne Türnpu katõ magistrandiga (Ingrid Allik ja Aita Vaher), kiä lugõva mõnõq Kuusõalosõ jutuq.

Tulkõ kaema ja kullõma!
Rieka Hõrn