Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ižmakomid suutsid enesetapu probleemi seljatada

18.02.2010

Komimaa Ižma rajoonis vähenes mullu tunduvalt enesetappude hulk, teatab soome-ugri portaal Finnougr.ru.

Ižma rajoon oli mitu viimast aastat Komimaal enesetappude poolest esireas, mullu aga jäi kolmandaks.

Seni peeti suitsiidide arvu ižmakomide elualal lausa ebanormaalselt suureks. Näiteks 2008. aastal oli Ižma rajoonis 100 tuhande inimese kohta 114,8 enesetappu.

Sellist enesetappude hulka selgitatati üldiselt soomeugrilaste rahvusliku omapäraga, sest venelastega asustatud naaberrajoonides on suitsiide kümme korda vähem. Ižma rajooni elanikest on aga 90 protsenti komid.

Kohaliku psühhiaatri Gerald Komoltsevi hinnangul on soome-ugri rahvaste enesetapukalduvus aga üks suur müüt. "Kuni revolutsioonini ei olnud Komimaal enesetapujuhtumeid," rõhutab ta."Suitsiidi peamine põhjus on inimese sisekonflikt ja seda probleemi saab lahendada psühhiaatrite, psühholoogide, õpetajate ja teiste asjast huvitatute abiga."

Komoltsevi sõnul aitas ižmalasi viimasel aastal enesetappudest eemal hoida rajoonis ellu viidav suremuse vähendamise ja psüühiliste haiguste profülaktika programm.

2008. aasta septembris hakati Komimaal koostama enesetapule kalduvate inimeste kollektiivset portreepilti, milleks psühhiaatrid vastasid iga vabatahtlikult elust lahkunu puhul 29 küsimusele. Ka koolides selgitati ankeetide põhjal välja riskirühm depressiooni ja ärevushäiretega õpilastest, kellega hakkasid tegelema õpetajad ja psühholoogid.


Finnougr.ru: Геральд Комольцев: Проблему суицида в Коми можно решить

26.02.2008 Ižmakomid on enesetappude poolest Venemaal esireas