Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Arvo Valtoni loengud soome-ugri rahvaste kultuuriloost

Kevadsemestril loeb Arvo Valton
Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudis loengukursuse
EKS6041 Soome-ugri rahvaste kultuurilugu (3 EAP).

Kursus algab 23.02, loengud toimuvad teisipäeviti kell 10.15−11.45 auditooriumis S-232.

Kursusel antakse ülevaade soome-ugri rahvastest, teooriatest nende keelesuguluse kohta, nende ajaloost, kirjanduste ühisjoontest; eraldi käsitletakse karjala, komi, udmurdi, mari, mordva, handi, mansi, neenetsi kultuuri, nende ajalugu ja omapära, lühiülevaated liivi, vepsa, sölkupi kultuurist, teateid teistest hõimurahvastest. Tutvustatakse kirjandusuuringuid ja omavahelisi kirjanduskontakte.

Loengutele registreerimine elektrooniliselt või TLÜ EKKI büroos S-545,
e-post helina dot puksmann at tlu dot ee