Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vepslased ja permikomid said uued ajalehed

25.02.2010

Leningradi oblasti vepslastel hakkas möödunud aastal ilmuma uus ajaleht, esimese omakeelse lehe said ka permikomid.  

Vepsa lehe Svoja nimi on tuletatud piirkonnas asuvatest Sviri (vepsa k Süväri ) ja Ojati (Ajät') jõgedest. Lehe toimetus asub Podporožje linnas. Väljaannet hakatakse levitama Podporožje ja Lodeinoje Pole (Püudi) rajoonides.

Permikomi ringkonnas nägi ilmavalgust permikomi-keelse ajalehe Kama Kõtšõn (Ülem-Kaama) esimene number. See ilmub Permi krais elluviidava rahvussuhete programmi toel, ajalehe tellimine on tasuta.  

Prm.ru: Вышел в свет первый номер газеты на коми-пермяцком языке

Kodima: Вепсские Свирь и Оять соединились в одной газете