Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Neenetsid palusid kubernerilt joomisest pääsu

16.03.2010

Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna juht Igor Fjodorov sai Barentsi mere äärse neenetsi küla Karataika elanikelt palvekirja seada asulas sisse ajutine alkoholimüügikeeld.

Enamus pöördumisele alla kirjutanutest on alkoholi kuritarvitavate meeste abikaasad. "Alkohoolseid jooke saab külas saab osta ööpäev läbi – päeval poest ja öösel mõnede elanike korteritest," kurdavad nad. Alkoholi veetakse maastikuautodega Vorkutast ja seda müüakse kirja koostajate sõnul tihti igasuguste litsentsideta.

Joomine põhjustab tulekahjusid, enesetappe ja kriminaalkuritegusid. Kohalik külanõukogu aga probleemidega ei tegele, seetõttu otsustasidki neenetsid otse kuberneri poole pöörduda.

Ringkonna juht ei jätnud kirja tähelepanuta ja kavatseb lähimal ajal kutsuda kokku selleteemalise nõupidamise, kaasates õiguskaitseorganite, meditsiinitöötajate ja avalikkuse esindajaid.

Finnougr.ru: Жители ненецкого поселка попросили губернатора спасти их от пьянства