Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komid nõuavad emakeeleõpet

16.03.2010

Komimaal õpetatakse komi keelt rohkem riigikeele õpetamise programmi alusel, komi rahvuslased aga tahaksid emakeeleõpet, kus pandaks rõhku ka kirjandusele.

Komi keelt õpitakse Venemaal Komi vabariigis 271 üldhariduskoolis, mis on 65 protsenti kõigist koolidest. Emakeelena õpitakse seda 110 koolis, riigikeelena aga 161 koolis.

Riigikeele programm on mõeldud neile, kes ei valda keelt lapsest peale ning venekeelsetele õpilastele. Emakeeleõpe on aga ühe tunni võrra nädalas mahukam ning hõlmab ka raamatute lugemist ja kirjandite kirjutamist.

Ka osad komi rahvuskoolid on läinud üle komi keele õpetamisele riigikeelena, argumenteerides seda laste niigi hea keeleoskusega ja vabastades lisatunni teiste ainete tarvis.

Komi Voitõri üks juhtidest Aleksei Rassõhhajev ütles portaalile Finnougr.ru, et komi lapsed saavad niimoodi peagi õppida vaid elementaarseid fraase ja see võib ohustada keele säilimist. Väljapääsuks oleks tema arvates laste jaotamine keeleoskuse järgi rühmadesse, kuid see nõuab üle kümne miljoni rubla lisaraha.

Ka keeleteadlane Valentina Limerova kutsus rahvusliikumise Komi Voitõr eelmise nädala istungil komi laste vanemaid üles mitte loobuma komi keele õppest teiste ainete kasuks ja selgitas, et seda tuleks õpetada siiski emakeelena. Ta nentis, et kui komi keelt õpetatakse riigikeelena ja komi kirjandust ei õpetata üldse, siis pole imekspandav ka komide pessimism oma rahvuse tuleviku suhtes.

Limerova tõi esile, et 2006. aastal suleti Sõktõvkari ülikooli soome-ugri teaduskond, 2008. aastal ühendati komi keeleteaduse ja kirjanduse õppetoolid. Mullu asus komi keelt õppima vaid 12 tudengit, kellel tuleb õppida koos kõikide teiste filoloogidega. Viie aasta jooksul pole välja antud ühtegi komi kirjanduse õpikut.

Limerova andis Komi vabariigi juhile Vjatšeslav Gaizerile üle oma ettepanekud komi keeleõppe tõhustamiseks.

Finnougr.ru: Коми дети теряют родной язык, изучая его как «государственный»

Finougor.ru: Валентина Лимерова: сегодняшнее отношение к коми языку – это гуманитарная катастрофа