Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Komi keeleteadlase loengud 20. ja 22.04 Tartus

Venemaa TA Uurali osakonna Komi teadusliku keskuse keele, kirjanduse ja ajaloo instituudi sektorijuhataja Evgeni Tsõpanov peab TÜ soome-ugri osakonnas 2 loengut:

K, 21.04. kl 14.15 ph 235
"Keelesituatsioonist Komi vabariigis ja Permikomi piirkonnas"

N, 22.04. kl 18.15 ph 235
"Neologismide loomisest permi keeltes"

Loengute põhikeel on vene keel.

Kõik huvilised on teretulnud!