Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Karjalased saatsid Venemaa parlamenti märgukirja

21.04.2010

Karjala vabariigi 90. aastapäeva tähistamise eel saatsid karjalaste ühendused avaliku kirja Venemaa parlamendi ülemkogu esimehele, milles nad tuletasid meelde põlisrahva osa vabariigi sünniloos ja tegid ettepaneku võtta vastu uus põlisrahvaste seadus.  

Föderatsiooninõukogu spiikrile Sergei Mironovile saadetud kirjas rõhutatakse, et ilma karjalaste ja Karjala Töörahva Kommuunita ei oleks tekkinud ka Karjala vabariiki. 

"Karjalased ei kuulutanud soomlaste kombel välja iseseisvust, vaid lootsid, et suudavad luua omariiklust koostöös teiste suurriigis elavate rahvastega, kuid see ei läinud nii," koputasid kirja autorid riigimeeste südametunnistusele.  

"Praeguseks on Karjalas põliselanike osalus kõikide Venemaa rahvusvabariikide seas kõige madalam, karjalased on vähe esindatud poliitilises ja ühiskonnaelus," seisab kirjas. "Tööstuse erastamine viidi läbi seaduspäraselt, kuid ilma põlisrahva huvisid ja õigusi arvestamata."

Ainus valdkond, kus põlisrahvastel on Karjalas veel eesõigus, on folkmuusika, kommenteerib karjalaste kirja pildiallkirjas ajaleht Argumentõ i Faktõ - Karelija. Fotol on karjalaste tuntud ansambel Sattuma, kes esines ka mullustel hõimupäevadel Eestis.

Kirja autorite sõnul on karjalased jäetud ilma võimalusest kasutada oma põliste asualade maad, metsi ja veeressursse, nagu seda võivad teha põliste väikerahvaste nimistusse kantud rahvad. Kiri sisaldab ettepanekut võtta vastu uus põlisrahvaste seadus, mis arvestaks ka suuremate rahvaste õigustega. 

Rahvusühenduste esindajad otsustasid pöörduda Mironovi poole esiteks sellepärast, et Föderatsiooninõukogu peaks otseselt tegelema regionaalsete probleemidega. Teiseks aga seetõttu, et Karjala esindajaks Föderatsiooninõukogus nimetati hiljuti Kaukaasia päritolu Devlet Alihhanov, mis mõjus rahvuslastele viimse piisana karikasse.


АиФ - Карелия: Письмо Миронову: Карелы напомнили о себе