Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Natalia Ermakov: Ersa keel ja küla

Natalia Ermakov
Eesti-Mordva Kultuuriseltsi esimees

Lähenemas on traditsiooniline ersa keele päev. Eestis tähistatakse seda alates 1998. aastast 16. aprillil – ersa esimese keeleteadlase, professor Anatoli Rjabovi sünnipäeval. Ersa keele päeva tavades on palju sarnast eestlaste emakeelepäevaga.

Eestis on ersa keele päeva tähistamise enda südameasjaks võtnud Eesti-Mordva Selts, Ersa Ühing Sjatko, Fenno-Ugria Asutus ja Eesti Ersa-Mokša Sõprade Selts, osalevad teisedki ühendused. Tänavu ootame üritustele Mordvamaalt külla tuntud ansamblit Mordens.

Nendel päevadel on ersadel, mokšadel ning meie keele ja kultuuri huvilistel võimalus kuulda Eestis ersakeelseid laule ja luuletusi ja erinevaid loengud ersa ja mokša kultuurist. Sellised üritused on hädavajalikud eelkõige kohalikele ersadele, et nad saaksid hingega aru, kes nad on ja mõistaksid oma missiooni – jääda ersadeks!

Mordvamaal kogub praegu populaarsust ühtse kirjakeele loomise plaan panna ersa ja mokša keele põhjal kokku ühine mordva keel. Mõned inimesed on selle poolt ja teised vastu. Omalt poolt ütleksin, et kui nendest kahest keeltest loodaks üks, siis ma peaksin unustama oma koolist ja ülikoolist saadud hariduse, sest see on seotud ersa keele ja kultuuriga.

Kui minu ersa külast saaks mordva küla, oleks see minule võõras ja arusaamatu. Kui me vaataksime hetkeks ersade ja mokšade minevikku, siis saaksime aru, et on olemas kaks keelt ja kultuuri, millest ei saa ega tohi loobuda.

Suurim roll ersa keele ja kultuuri säilitamisel on külal. Tuleb tõdeda, et enamus külades elavatest inimestest on eakad, sest paljud noored on läinud Saranskisse või hoopis Moskvasse tööle. Kuid vaatamata venekeelsele koolile ja muudele assimileerimist soodustavatele teguritele on külades säilinud keel ja rahvustunne. Seal elavad jätkuvalt ersa kultuuri ja traditsioonide kandjad.