Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Marimaal ja Mordvas pole meediavabadust

30.04.2010

Mari Eli ja Mordva vabariikides ei ole vaba ajakirjandust, selgub hiljutisest Venemaa ajakirjandusuuringust.

Peterburis tegutsev Avalikustamise Kaitse Fond avaldas juba neljandat aastat järjest sõnavabaduse kaardi, mis konstateerib meediavabaduse jätkuvat vähenemist.

Eksperdid, ajakirjanikud ja kodanikuühenduste liikmed ei leidnud vaba ajakirjandust ühestki Venemaa piirkonnast. Suhteliselt vaba on ajakirjandus siiski näiteks Karjala vabariigis ja Peterburis, aga ka Kamtšatkal ja Sahhalinil.

Leningradi ja Moskva oblastites seevastu puudub vaba ajakirjandus, nagu ka Marimaal, Mordvas ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas. Ülejäänud soome-ugri piirkondades ja ka enamikus teistes Venemaa haldusüksustes ongi meedia suhteliselt mittevaba.  

Karjalas tegutsev netiväljaanne Stolitsa-na-Onego kirjutab, et ajakirjanikele on teada keelatud teemad, mida nad ka ei puuduta. Mõnikord edastavad ajakirjanikud sellist tundlikut infot isegi konkureerivatele väljaannetele. 

NEWSru.com: В России нет ни одного региона со свободной прессой, выяснил Фонд защиты гласности