Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sihtasutus Seto Instituut alustas tööd

05.05.2010

Esmaspäeval toimus Värskas Seto Instituudi nõukogu esimene koosolek, kus kinnitati tänavune tegevuskava ja eelarve. 

Seto Instituut asutati ametlikult 15. aprillil. Sihtasutus koordineerib Setumaa ja setu kultuuri alast teadustööd ning on mõeldud abiks kõikidele selle temaatikaga tegelevatele inimestele.

Sihtasutuse tegevjuhiks sai eelneva kokkuleppe kohaselt Petseri juurtega ajaloolane Anti Lillak. 11-liikmelisse nõukogusse kuulub kuus Setomaa Kultuuriprogrammi praeguse teadusnõukogu liiget ning Setomaa Valdade Liidu, Kultuuriministeeriumi, Setumaa koolide, Vanemate Kogu ja muuseumide esindaja.

Instituudi ülesandeks on anda nii setu kogukonnale kui laiemale üldsusele teavet selle kohta, milliseid setu kultuuri käsitlevaid andmeid on uurijad eri aegadel muuseumitesse ja arhiividesse talletanud. Setu kultuuri säilitamiseks, uurimiseks ja populariseerimiseks teeb instituut tihedat koostööd teiste organisatsioonide ja isikutega.

Ettevalmistused Seto Instituudi loomiseks algasid 2009. aasta lõpus, mil hakati arutama 2010.–2013. aasta Setumaa riikliku kultuuriprogrammi vahendite kasutamist. Kultuuriministeerium rahastab Seto Instituuti minimaalsete püsivahenditega, mida saab kasutada edasistes projektitaotlustes omafinantseeringuna. Tänavu saab instituut püsitoetust 102 000 krooni ulatuses.

Seto Instituut