Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ilmapuu auhinna sai vadjalaste toetaja Tatjana Jefimova

13.05.2010

Hõimurahvaste Programmi esimese Ilmapuu auhinna pälvis Vadja Kultuuri Seltsi juhataja Tatjana Jefimova vadja kultuuri alalhoidmise ja edendamise eest. 

Hõimurahvaste Programmi nõukogu on otsustanud anda 20 000 krooni suuruse auhinna igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Auhind antakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 13. maile.

Tatjana Jefimova on toetanud vadjalaste eneseteadvust ja aidanud kaasa kohalike tavade elushoidmisele. Ta on paljude vadja omakultuuri edendamisega seotud ettevõtmiste eestvedaja vadjalaste põlises Luutsa (vn Lužitsõ) külas, mis asub Leningradi oblastis Kingissepa rajoonis. 

Tema eestvedamisel asutati 2005. aastal Vadja Kultuuri Selts, mis hakkas välja andma ajalehte Maaväči. Suuresti tänu Jefimova tegevusele kanti vadjalased 2008. aasta oktoobris Venemaa väiksearvuliste põlisrahvaste nimekirja.
 
Jefimova asutas 1998. aastal vadja muuseumi, millest kujunes oluline vadja omakultuuriliikumise keskus. Tema eestvõttel hakati Luutsas alates 2000. aastast tähistama külapüha, millest on kujunenud tänapäeva vadjaluse üks silmapaistvamaid väljendusi. Jefimova on kogunud ka Luutsa küla elanike pärimust ning koostanud kohalike elanike sugupuid.

2001. aastal maha põletatud vadja muuseumi asemel neli aastat hiljem avatud uues muuseumis tähistati Jefimova initsiatiivil nii 2006. aasta külapüha kui ka põlisrahvaste päeva. Samuti hakati seal läbi viima kohaliku kooli koduloo tunde. Ent tulekahju hävitas ka uue muuseumi hoone ja enamiku museaalidest 2006. aasta sügisel. Tagasilöögid pole Jefimova indu vadja kultuuriga tegeleda siiski vähendanud. Kolmandat muuseumi on ta üles ehitanud virtuaalselt.

Hõimurahvaste Programmi Ilmapuu auhinnale kandideeris 27 inimest, kelle hulgas oli teadlasi, kooliõpetajaid, muuseumitöötajaid, ajakirjanikke, tele- ja raadiotöötajaid, kunstnikke, muusikainimesi ning teiste elualade esindajaid. Konkursile laekunud taotluste põhjal võib väita, et soome-ugri liikumine Venemaal toimib ka kodanikutasandil.

Hõimurahvaste Programmi nõukogu