Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

12 Komimaa kooli loobus emakeeleõppest

26.05.2010

Viimase aasta jooksul loobus 12 Komimaa kooli komi keele õpetamisest emakeelena, kuid komi keelt riigikeelena õppijate hulk on veidi suurenenud, teatas soome-ugri portaal Finnougr.

Komi vabariigi aseharidusministri Natalja Studigradi sõnul on keeleõppe kadumine seotud õpilaste vähenemisega. Kümne aasta jooksul on õpilasi jäänud 94 tuhande võrra vähemaks ja eriti märgatav on see tendents põliselanikkonnaga maapiirkondades.

Mõnikord lähevad koolid üle komi keele õpetamisele riigikeelena, sest lapsevanemad ei näe komi keele süvaõppel tihtilugu mõtet. Komi keelt riigikeelena õppijate arv on tõusnud 36 protsendilt õpilastest 38 protsendini.

Eilsest rahvuskogu sotsiaal- ja rahvuspoliitika teemalisest nõupidamisest osavõtnud märkisid, et komi keele õpetamise osas puudub ühtne poliitika ja ühtsed nõudmised. Otsustati töötada välja komi keele õpetamise kontseptsioon alates lasteaedadest kuni ülikoolideni.

Kõlasid ka ettepanekud luua eksperimendi korras komikeelsed algkoolid ja teha komi küladest pärit noortele edasiõppimisel soodustusi.


Комиинформ: В Коми еще в 12-ти школах перестали изучать коми язык как родной

Комиинформ: В Коми будет разработана концепция национального образования

16.03.2010 Komid nõuavad emakeeleõpet