Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Uurimistöö mari hiitest võitis Venemaa konkursi

05.06.2010

Marimaal Olori külas elav kümnenda klassi õpilane Dina Leontjeva sai oma uurimustööga koduküla pühadest hiitest võidu ülevenemaalisel võistlusel "Minu väike kodumaa: loodus, kultuur ja rahvus".

Olori küla piiravad sõrmusena kuus püha hiit. Leontjeva sõnul on nendega on seotud väga palju lugusid ja pärimust.

Näiteks jäid kunagi tammiehitusele ette pühad puud, mida kohalikud elanikud keeldusid maha raiumast. Kaugemalt tulnud juhutöölised saagisid puud maha, kuid pärast sõitis nende auto maanteekraavi ja kolm meest said surma. Üks ellujäänu tuli tervenedes Olori, kahetses tehtut ja andis koos kohaliku kartiga ehk mari omausu preestriga hiiele ande, sõnades, et marilaste jumalad on tugevad.

Leontjeva huvi hiite vastu sai alguse õpetaja Elvira Kotsergina antud ülesandest koostada võistlustöö kodukandi hiitest. Koos olid nad juba tulnud esikohale vabariiklikul olümpiaadil. Dina tunnistas, et enne uurimistöösse süvenemist oli ta hiies käinud vaid üks kord elus, kuigi Olori kandis on omausu tavad väga tugevad.

Omausus jumalikustatakse iga loodusnähtust. Maride jumal ongi loodus, selgitab koolitüdruk. Hiied olid inimeste poolt välja valitud kui õnnelikud kohad maa peal, need on kohad suhtlemiseks loodusjõududega. Igas hiies on kindlasti olemas onapu - tähtsaim puu, mis seob maiseid ja taevaseid ilmu. Hiied on maridel pühad ja puutumatud. Sinna tullakse puhta meelega, pärast sauna ja puhtais rõivis. Kui keegi rikub neid piiranguid, võivad jumalad karmilt karistada. Kui üks kart tuli jumalateenistusele mitte päris kainena, tabas küla samal õhtul tugev äikesetorm, mis hävitas kõik külvid. 

Kunagi oli Olori küla ümber kaheksa hiit. Igal suguvõsal oli oma hiis, oli ka üks ühine. Nüüd on hiisi jäänud kuus, kusjuures palvusi peetakse vaid kolmes. Nagu vanastigi, ei lubata siin metsa raiuda, heina teha, taimi ega seeni korjata. Esineb ka keeldude nõrgenemist, näiteks ei peeta patuks pärnaõite korjamist ja ühes hiies võib korjata isegi seeni. Seevastu hiies, millele omistatakse võimsat loovat jõudu, on keelud väga ranged.

Mis puutub puudesse, siis valdavalt kasvavad kõigis hiites pärnapuud. Marid peavad pühadeks puudeks kaske, pärna ja tamme.

Koolitüdruk kasutas oma töös kirjalikke allikaid, internetiressursse ning vestles ka kohalike vanainimestega. Just vanuritelt õnnestus tal saada väga hinnalist teavet.


Марийская правда: Священные рощи

Tõlkis Toomas Sildvee, Maavalla koda

Foto: MariUver