Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setud tunnistati Venemaal väikesearvuliseks põlisrahvaks

28.06.2010

Venemaa valitsuse 17. juuni otsusega kanti Venemaa väikesearvuliste rahvuste nimekirja 46. rahvusena setud.

Valitsus tegi otsuse Pihkva oblasti kuberneri Andrei Turtšaki poolt mullu peaminister Vladimir Putinile ja regionaalarengu ministrile Viktor Basarginile saadetud ametliku  kirja põhjal. Turtšaki poole pöördus vastava palvega Petseri setu kogukond, kes said selleks moraalset toetust ka Eestis elavatelt setodelt. 

Pihkva oblasti võimud pööravad setudele suurt tähelepanu setodele. Turtšaki initsiatiivil on välja töötatud setude kui unikaalse rahvakillu säilitamise programm. 2014. aastani kestev programm hõlmab turismi, ettevõtluse, külamajanduse ja teedevõrgu arendamist ning haridust ja kultuuri.

Petseri rajooni Radaja (vn Sigovo) külla on rajatud Venemaa ainuke setu muuseum, kus külalised saavad tutvuda setu talukultuuriga ja maitsta rahvustoite.

2002. aasta rahvaloenduse andmeil määratles Venemaal end setuna 197 inimest. Eestis 2000. aastal läbi viidud rahvaloendusel polnud setudel end võimalik rahvusena määratleda. 

Finugor.ru