Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setud lõid oma toodetele kvaliteedimärgi

29.06.2010

Setumaalastel on nüüdsest võimalus oma toodetele ja teenustele taotleda kvaliteedimärki Seto Kimmäs, mille statuudi kinnitas Setu kuningriigi kroonikogu.

Seto Kimmäs on kvaliteedimärk, mille kasutamise õigus antakse konkreetsele tootele või teenusele. Kvaliteedimärgiga saab tähistada Setumaa kultuurile omaseid tooteid ja teenuseid. Märk teavitab ostjat, et kaup on ehe ja kvaliteetne ning valmistatud suuremas osas käsitööna.

Toode või teenus, millele märki taotletakse, peab olema pärimuslikku laadi ja olema valmistatud Setumaal. Iga tootegrupi jaoks töötatakse välja täpsemad tingimused.

Kõik organisatsioonid, kes soovivad otsustada mingis tootegrupis märgi andmist, peavad esmalt välja töötama põhialustest lähtudes toodetele esitatavad tingimused ning seejärel taotlema märgi andmise õigust Seto kuningriigi kroonikogult. Seejärel on kõigil, kellel on nimetatud tingimustele vastav toode või teenus, võimalus märki taotleda oma tootegrupis märgi andmist otsustavalt organisatsioonilt.

Kvaliteedimärk Seto Kimmäs saab turundamiseks toetust Setomaa Arenguprogrammist.

Setomaa: Kvaliteedimärk „Seto Kimmäs“ on valmis taotlemiseks