Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permi krai ainus mari kool on sulgemisohus

23.07.2010

Permi krai võimud otsustasid muuta regiooni ainsa mari rahvuskooli algkooliks, kohalikud elanikud aga võitlevad kooli allesjäämise eest edasi.

Juuni algul kogunesid Permi krai Suksuni rajooni mari külade elanikud koosolekule, kus võimud tutvustasid neile uue kooli ehitamise plaani. Kava kohaselt jääb Vaskino külas olevast põhikoolist alles vaid lasteaed-algkool, kuigi seni on lubatud kool säilitada.    

Marid otsustasid pöörduda krai haridusministeeriumi poole palvega anda koolile rahvuskeele, ajaloo ja kultuuri süvaõppega kooli staatus. Kuigi õppetöö käib vene keeles, õpetatakse koolis nädalas lisaks kaks tundi mari keelt ja kirjandust. Kool täidab ka kultuurimaja osa, kus säilitatakse ja arendatakse mari kultuuritraditsioone.

Kohalikud elanikud ähvardasid kooli sulgemise korral oma lapsed üldse koju jätta. Nad koostasid kirja, milles avaldasid nördimust lubaduste murdmise pärast. "Kui pole kooli, siis ei jää alles ka mari külasid ja marid kaovad kogu Permi kraist," kurtsid nad.   

Permi oblastis elab 2002. aasta andmeil 5 395 mari rahvusest inimest. Enamus neist elab Suksuni rajoonis, kus on seitse mari küla: Vaskino (Engermutšaš), Ivankovo (Engertüng), Tebenjaki (Suli), Sõzganka (Kõzgande), Krasnõi Lug (Olõk), Kamenka (Kalmašenger) ja Tukmanõ (Tukman).

Neist kolmes külas – Vaskinos, Ivankovos ja Tebenjakis – on suurem osa elanikest marid ning mari keelt räägivad ka lapsed, kes on seni käinud Vaskino põhikoolis. 1980-te keskel suleti Vaskino kool avariilise seisukorra tõttu ja lapsed läksid õppima kõrvalasuvasse vene külla Bori ehitatud keskkooli. Kuid perestroika järel ühinesid mari külad omaette kolhoosi ning avasid kooli taas.

Nüüdseks on kolhoos lagunenud ja enamus mari külade elanikest on töötud. Mobiilsidet külades ei ole. Kahe külade rühma vahel pole ühendusteed, kuigi need asuvad üksteisest vaid kümne kilomeetri kaugusel. Suksuni rajooni marid pole kunagi kuulnud mari raadiot ega näinud omakeelseid telesaateid.

MariUver: В Пермском крае ликвидируют единственную марийскую школу. Жители возмущены

14.03.08 Permi krai võimud arutasid viimase mari kooli sulgemist