Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Venemaa soome-ugri vabariikide tollid likvideeritakse

04.08.2010

Mitme Venemaal asuva soome-ugri vabariigi toll likvideeritakse alates selle aasta oktoobrist, mis piirab teatud määral föderatiivsete regioonide iseseisvust.

Venemaa tolliteenistus andis 16. juulil välja käskkirja, millega Mari Eli vabariigi toll ühendatakse Nižni Novgorodi omaga, Udmurdi vabariigi toll liidetakse Permi omaga ja Mordva toll Uljanovski oblasti omaga.

Vabariikidest jääb oma tollist ilma veel Tšuvašimaa, muudest regioonidest Kirovi ja Penza oblast.

Vabariiklike tollide likvideerimine on taas üks regioonide suveräniteedi piiramise vahendeist, samas kui Venemaa-siseste vabariikide tekkel garanteeriti neile föderatsiooni raames peaaegu et riiklikud õigused.

Tolliteenistus tollide likvideerimist vabariikide juhtkondadega väidetavalt ei arutanud.

MariUver: Финно-угорские республики лишатся собственных таможен. Тюрки на очереди?

Venemaa tolliteenistuse prikaas