Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Sandarmohhis mälestati karjalastest punaterrori ohvreid

06.08.2010

Eilsel suure terrori ohvrite mälestuspäeval avati Karjalas Sandarmohhis asuval massihaual rist hukkunud karjalaste mälestuseks.

Igal aastal saabub 5. augustil Sandarmohhi sadu inimesi –hukatute sugulasi, inimõiguslasi, ajaloolasi, ajakirjanikke ja välisriikide esindajaid – et mälestada 1937.-38. aastatel selles paigas salaja hukatud seitset tuhandet inimest.

Sandarmohhi on maetud ka 676 karjalast, kes said selles paljuski Venemaa väikerahvaste vastu suunatud vägivallalaines kõvasti kannatada.

"Seda risti on vaja meile, elavatele. Me peame neid inimesi igavesti meeles pidama, et see 20. sajandi õudus ei korduks," rääkis karjalaste 6. kongressi volinike nõukogu esimees Olga Žarinova.

Suureks terroriks nimetatakse 1936.-38. aastate repressioone ja poliitilist tagakiusamist, nn ježovtšinat (siseasjade rahvakomissari Nikolai Ježovi järgi), mis kulgesid massiliste vahistamiste, piinamiste ja pealekaebamiste saatel. Suurpuhastus tehti Venemaal elavate vähemusrahvuste seas, näiteks lasti maha 111 091 poolakat ja 24 858 sakslast.  

Suure massihaua avastas 1997. aastal Petroskoi ajaloolane Juri Dmitrijev. Sellest ajast peale on suure terrori ohvreid Karjalas ja Solovetsi saartel endiste vangilaagrite asukohas iga aasta augustis mälestustseremooniatega meeles peetud.

Igal aastal lisanduvad Sandarmohhi aina uued mälestusmärgid erinevate rahvaste esindajatele. Oma sambad on püstitanud poolakad, ukrainlased, venelased, juudid ja leedukad, nüüd ka karjalased.  

Россия Карелия: Карельский крест воздвигнут в Сандармохе

01.03.2008 Aadu Must: Eestlased ja suur terror (Postimees)