Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soomeugrilased võidutsesid EL-Venemaa projektikonkursil

09.08.2010

Lõppes Euroopa struktuuride ja Venemaa ühine vähemustele suunatud projektikonkurss, mille tulemusena sai 24 projekti hulgas heakskiidu kümme soome-ugri rahvaid puudutavat ettevõtmist.

Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu ja Venemaa regionaalarenguministeeriumi ühisprogramm "Vähemused Venemaal: keelte, kultuuri, meedia ja kodanikuühiskonna arendamine" on ENi ja Venemaa koostöö üks prioriteete aastatel 2009-2011. Programmi pilootpiirkondadeks on Mordvamaa, Altai krai ja Dagestan, kuid abi jagus teistelegi regioonidele.

Mordva sai ootustekohaselt toetust ühtse mordva keele arendamiseks ning ersade ja mokšade konsolideerimiseks, selle eest peab hea seisma Volga-äärne soome-ugri kultuurikeskus. Ka sai Mordva haridusministeerium raha emakeelelaagri korraldamiseks, riiklik täiendhariduskeskus rahvuskultuuri alase õppe väljatöötamiseks ning Mordva riiklik ülikool rahvusringhäälingu arendamiseks.

Komid said toetust keskkoolidele mõeldud soome-ugri terminoloogiasõnaraamatute koostamiseks Sõktõvkari ülikoolis ning videoportaali Finnougrovidenie arendamiseks Venemaa soome-ugri kultuurikeskuse kodulehel, permikomid aga rahvusliku tantsukultuuri edendamiseks.

Mari El Radio sai abiraha mari keelega seotud arvutitehnoloogia arendamiseks ja riiklik teleraadiokompanii Murman koolasaamide traditsioonilise elulaadi säilitamiseks.

Lisaks sai Venemaa Teaduste Akadeemia etnoloogiainstituudi allasutus toetust Euroopa regionaal-või vähemuskeelte harta nõuete täitmiseks soome-ugri keelte osas.

Projektikonkurss käivitati mullu novembris, veebruaris lõpetati taotluste vastuvõtt. Kokku esitati 314 projekti, neist 282 vastas nõuetele. Seitse eksperti, kellest neli oli Euroopa Liidust ja kolm Venemaalt, hindasid taotluste kvaliteeti, kasutades kokkulepitud hindamistabelit. Aprillis valiti välja 24 toetuse saajat, kes kogunesid mais Moskvasse koolitusseminarile. Augustist algas projektide elluviimine.

Euroopa Nõukogu pressiteade (inglise k)

Võiduprojektide nimekiri