Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Permi krai võimud lubavad mari kooli alles jätta

25.08.2010

Permi krai kuberneri kantselei kodulehe teatel jääb regiooni ainus mari kool alles, vana hoone renoveeritakse ja selle kõrvale ehitatakse uus hoone algkooli ja lasteaia tarvis.

Juuni algul teatasid Permi krai võimud Suksuni rajooni mari külade elanikele, et Vaskino külas olevast põhikoolist jääb alles vaid lasteaed-algkool.

Kohalikud elanikud asusid kooli allesjäämise eest võitlema. Nad pöördusid krai haridusministeeriumi poole palvega anda koolile rahvuskeele, ajaloo ja kultuuri süvaõppega kooli staatus ja ähvardasid kooli sulgemise korral oma lapsed üldse koju jätta.

Nad koostasid võimudele kirja, milles avaldasid nördimust lubaduste murdmise pärast. "Kui pole kooli, siis ei jää alles ka mari külasid ja marid kaovad kogu Permi kraist," kurtsid nad. Probleemi kajastati laialdaselt meedias ja kooli kaitseks astusid üles isegi Soome eurosaadikud.   

Kuigi õppetöö käib Vaskino koolis vene keeles, õpetatakse koolis nädalas lisaks kaks tundi mari keelt ja kirjandust. Kool täidab ka kultuurimaja osa, kus säilitatakse ja arendatakse mari kultuuritraditsioone.

Permi oblastis elab 2002. aasta andmeil 5 395 mari rahvusest inimest. Enamus neist elab Suksuni rajoonis, kus on seitse mari küla: Vaskino (Engermutšaš), Ivankovo (Engertüng), Tebenjaki (Suli), Sõzganka (Kõzgande), Krasnõi Lug (Olõk), Kamenka (Kalmašenger) ja Tukmanõ (Tukman).

Neist kolmes külas – Vaskinos, Ivankovos ja Tebenjakis – on suurem osa elanikest marid ning mari keelt räägivad ka lapsed, kes on seni käinud Vaskino põhikoolis. 1980-te keskel suleti Vaskino kool avariilise seisukorra tõttu ja lapsed läksid õppima kõrvalasuvasse vene külla Bori ehitatud keskkooli. Kuid perestroika järel ühinesid mari külad omaette kolhoosi ning avasid kooli taas.

Nüüdseks on kolhoos lagunenud ja enamus mari külade elanikest on töötud. Mobiilsidet külades ei ole. Kahe külade rühma vahel pole ühendusteed, kuigi need asuvad üksteisest vaid kümne kilomeetri kaugusel. Suksuni rajooni marid pole kunagi kuulnud mari raadiot ega näinud omakeelseid telesaateid.


Администрация губернатора Пермского края: Самая современная школа в Суксунском районе Пермского края
 
MariUver: В Пермском крае ликвидируют единственную марийскую школу. Жители возмущены

23.07.2010 Permi krai ainus mari kool on sulgemisohus