Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Oulus kogunesid soome-ugri rahvaste kirjanikud

06.09.2010

Augusti lõpupäevil toimus Oulus 11. soome-ugri rahvaste kirjanike kongress, kuhu kogunes sadakond soome-ugri päritolu kirjanikku ja lisaks viieliikmeline delegatsioon Prantsusmaalt. 

25.–28. augustini aset leidnud kongressi peateema oli sedapuhku tõlkekirjandus ja tõlkimisega seotud problemaatika, samuti lastekirjanduse ja autoriõigustega seonduvad küsimused.

Kongress võttis vastu resolutsiooni, milles rõhutatakse tõlkekirjanduse tähtsust ja kutsutakse üles suurendama soome-ugri keeltest inglise ja vene keelde tõlgitavate teoste arvu.

Resolutsioonis peetakse vajalikuks jätkata Sõktõvkaris asuva soome-ugri keskuse kodulehe soome-ugri kirjandust, kirjanike ja tõlkijaid tutvustavate materjalide edasiarendamist. Resolutsioon kutsub Venemaa soome-ugri vabariikide valitsusi suurendama toetusi soome-ugri kirjanikele ja algupärandite, eriti lastekirjanduse trükkimisele.

Lõppdokumendis juhitakse tähelepanu ka sellele, et Venemaal on rahvuskeelse õppe fakultatiivseks muutmine toonud kaasa soome-ugri keeli õppivate õpilaste arvu katastroofilise vähenemise, mis omakorda vähendab nõudlust emakeelse kirjanduse järele. Põhiprobleemiks ongi kujunenud lugejate kaduvväike arv.

Kirjanikud võtsid vastu ka pöördumise Permi krai juhtkonna poole, et sealset ainsat marikeelset kooli Vaskino külas ei suletaks.

Esmakordselt toimus kongressi raames luulevõistlus Finno-Ugric Poetry Slam 2010, mille võitis maagilise häälega noor saami luuletaja Niillas Holmbeg.

Kongressil valiti uus Soome-Ugri Kirjanike Assotsiatsiooni juhatus ja president. Alates 1996. aastast ühendust juhtinud Arvo Valton (pildil) pani ameti maha, tema asemel sai presidendiks Oulu Ülikoooli professor Kari Sallamaa. Juhatuse liikmeteks valiti udmurt Pjotr Zahharov, marid Albertina Ivanova ja Svelana Arhipova, komi Nina Obrezkova, neenets Nina Jadne, eestlane Kristiina Ehin ja vepslane Nikolai Abramov.

Sel kongressil osales kõige enam soome, ungari ja eesti kirjarahvast. Majanduslikele põhjustele viidates ei jõudnud kohale mordvalaste, hantide ja manside kirjanikud.

Järgmine kongress, mille teemaks valiti  laste- ja noortekirjandus, otsustati korraldada 2012. aastal Ungaris.

Soome-ugri kirjanduste assotsiatsiooni tekkele ja kongresside korraldamisele pani aluse soome-ugri kirjanike esimene kongress, mis toimus 1989. aastal Joškar-Olas. Kongressid toimuvad iga kahe aasta järel.

Jaak Prozes