Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Eestis ilmus vepsa luuletaja Nikolai Abramovi raamat

07.09.2010

Augusti lõpul Oulus toimunud soome-ugri kirjanduskongressil esitlesid eestlased äsja ilmunud vepsa luuletaja Nikolai Abramovi raamatut "Kurgede aeg".

Kongressil olid kohal mõlemad raamatu tõlkijad: Jaan Õispuu, kes tõlkis vepsa keelest eesti keelde, ning Abramovi venekeelsete luuletuste eestindaja Arvo Valton.

Sarjas "Väikeste rahvaste suur kirjandus" ilmunud teos sisaldab valitud luuletusi Abramovi kolmest luulekogust, mis on ilmunud ajavahemikus 1994-2005.

Samas sarjas on tänavu ilmunud ka Mihhail Fedotovi, Zoja Dudina, Raja Orlova, Tšislav Žuraljovi, Tatjana Otšejeva ja Vladimir Brendojevi luulekogud.

Hõimurahvaste luule tutvustamise Eestis on oma südameasjaks võtnud kirjanik ja pikaajaline Soome-Ugri Kirjanduste Assotsiatsiooni president Arvo Valton ning Tallinna Ülikooli doktorant Nadežda Ptšelovodova.

ВЕСТИ.КАРЕЛИЯ.RU: Братья финно-угры поддерживают вепсского поэта

Kirjastuskeskus