Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Ižmakomide ühendus saab 20-aastaseks

14.09.2010

Ižmakomid tähistavad eeloleval nädalavahetusel rahvusliikumise Izvatas 7. kongressil ühenduse 20. sünnipäeva. 

Komide kõige põhjapoolsem rühm lõi rahvusliku vabaühenduse 1990. aastal Ižma külas, et kaitsta oma rahvuslikke huvisid ning traditsioone.

Izvatas ühendab 16 tuhandet inimest, kes elavad peamiselt Ižma ümbruses, kuid ka teistes Venemaa regioonides. 2004. aastast alates on ižmalaste liikumine Venemaa Põhjala, Siberi ja Kaug-Ida põliste väikerahvaste assotsiatsiooni liige.

Ižmakomide juubelikongressi programmis on esitlused, juhtorganite aruandlus ja valimised ning erinevad ettekanded.

Viimastel aastatel on ižmakomid taotlenud põlisrahva staatust, nagu see neil oli enne 1990. aastat, saamaks toetust eelkõige põhjapõtrade kasvatamiseks. Kuid ülejäänud komid tunnevad ižmakomide soovi suhtes mõningat vastasseisu.

Tegelikkuses elab enamus ižmakomidest külades nagu teisedki komid, neile soodustuste andmine oleks teiste suhtes ebaaus ning võiks tekitada teisteski rahvusgruppides eraldumissoovi.

Ižmakomid elavad Petšora jõe keskjooksul ning selle lisajõgede Ussa ja Ižma kallastel. 2002. aasta rahvaloenduse andmetel määratles 15 607 inimest end ižmakomidena.


Информационный центр Ассоциации КМНСС и ДВ РФ: Изьватас проведут свой съезд

Межрегиональное общественное движение коми-ижемцев “Изьватас”

Madis Tuuder: Ižmakomid on Põhjala juudid või Komimaa setud

Fenno-Ugria: Komimaa juht: ižmakomid tuleks kuulutada põlisrahvaks