Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Lahkunud on läänemeresoome keelte uurija Seppo Suhonen

20.09.2010

Esmaspäeval, 13. septembril lahkus meie hulgast oma 72. eluaastal keeleteadlane Seppo Suhonen.

Suhonen oli tuntud eeskätt kui läänemeresoome keelte uurija. Aastatel 1978–2001 oli ta läänemeresoome keelte professor Helsingi ülikoolis.

Seppo Suhonen alustas oma teadlastööd liivi keele uurijana. Tema liivi keele alane doktoriväitekiri "Die jungen lettischen Lehnwörter im Livischen" ilmus 1973. aastal. 1975. aastal ilmus tema koostatud väljaanne "Liivin kielen näytteitä", mis on üks vähestest II maailmasõja järel ilmunud liivi keele tekstikogumikest.

Professor Seppo Suhonen oli noorte läänemeresoome keeleteadlaste heatahtlik ja innustav õpetaja. Õppetooli juhatajana vastutas ta paljude raskete ülesannete eest, näiteks rahvusvaheliste suhete hoidmisest läbi raudse eesriide. Suhonen oli suur Eesti sõber, tänu temale õnnestus näiteks saada eesti lektoreid Helsingi ülikooli ka nõukogude perioodil. 1994. aastast oli Suhonen ka Tartu Ülikooli audoktor.

Suhonen oli aktiivne ka Soome-Ugri Seltsis, olles nii seltsi sekretär (1975–1983) kui ka esimees (1991–2000).