Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Konverents "Raamat ja lugemine soome-ugri kultuurides"

Hea hõimuhuviline!

Olete oodatud konverentsile RAAMAT JA LUGEMINE SOOME-UGRI KULTUURIDES 11. ja 12. oktoobril algusega kell 10 Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis (Tõnismägi 2, Tallinn).

Hõimupäevade ja lugemisaastaga sidusal konverentsil otsime vastuseid küsimustele: Milline on rahvusmälu, kirjanduse ja raamatukogu seos? Milline on soome-ugri rahvusbibliograafiate tänapäev ja milliseks kujuneb lähitulevik? Mida pakuvad oma lugejaile soome-ugri digitaalraamatukogud? Kuidas soomeugrilane loeb?

Esinevad Soome, Ungari, Norra, Vene Föderatsiooni ja Eesti raamatukogude spetsialistid ning tippjuhid Tatjana Verina ja Tatjana Kolina Marimaalt, Olga Miftahhova ja Galina Issar Komimaalt, Svetlana Aleksejeva ja Galina Galanitševa Karjalast, Liisa Savolainen ja Tuula Haapamäki Soomest, Peter Dippold Ungarist, Vigdis Moe Skarstein ja Jonny Edvardsen Norrast, Anne Rande, Janne Andresoo ja Kristel Veimann Eestist, Riigikogu liige Ivi Eenmaa, luuletaja Hasso Krull ja Tartu Ülikooli keeleprofessor Martin Ehala.

Konverentsi töökeeled on inglise ja vene keel (sünkroontõlge). Päevajuhid on Janne Andresoo, Kalju Tammaru, Andres Kollist ja Katrin Saks.

Ürituse korraldab Eesti Rahvusraamatukogu koostöös MTÜ Fenno-Ugria Asutusega, toetavad Hõimurahvaste Programm, Eesti Kultuurkapital ja Põhjamaade Nõukogu.

Konverentsi täiendavad näitused:

Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreiside materjale. 11. oktoobrist 4. novembrini Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis avatud väljapanek koondab kahe ekspeditsiooni ja kahe rahva materjale: paari viimase aasta ekspeditsioonid on viinud kunstiüliõpilasi Komimaale Petšora jõe äärsetesse ižmakomi küladesse ja Slovakkiasse, väljaspool emamaad elavate ungarlaste juurde.

Idapoolsete soome-ugri rahvaste kirjandus eestikeelses tõlkes. 11. oktoobrist 13. novembrini raamatukogu humanitaarteaduste saalis eksponeeritav raamatunäitus.


Konverentsist osavõtt on prii, kuid vajalik on registreeruda kodulehel: http://www.nlib.ee/soomeugri/.

Lisainfo: Mihkel Volt, Rahvusraamatukogu teadus- ja arenduskeskuse juhataja, tel. 630 7324, Mihkel dot Volt(at)nlib dot ee, www.rahvusraamatukogu.ee

Rahvusraamatukogu avalike suhete osakond
tel. 630 7260Esmaspäev, 11. oktoober

10.00-13.00
Tervitussõnad
• Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
• Tõnu Seilenthal, Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse aseesimees, Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri osakonna juhataja

I Rahvusmälu, kirjandus ja raamatukogud. Moderaator Janne Andresoo
• Ivi Eenmaa, Riigikogu liige, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor 1985-1997
Raamatukogud kui mälu edasikandjad

• Vigdis Moe Skarstein, Norra Rahvusraamatukogu direktor
Digitaalse rahvusraamatukogu strateegiad

• Liisa Savolainen, Soome Rahvusraamatukogu teadusdirektor
Kultuuripärand digitaalajastul

• Hasso Krull, kirjanik
Soome-ugri müüt

13.00-14.00 Vaheaeg

14.00-17.00
II Soome-ugri rahvaste rahvusbibliograafiad. Moderaator Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja

• Tatjana Verina, Sergei Tšavaini nim. Mari Vabariigi Rahvusraamatukogu direktor
Mari Vabariigi bibliograafilised ressursid

• Jonny Edvardsen, Norra Rahvusraamatukogu komplekteerimis- ja kataloogimisosakonna direktor
Norra saami bibliograafia uues integreeritud keskkonnas

• Tuula Haapamäki, Soome Rahvusraamatukogu asedirektor rahvusliku kultuuripärandi alal
Soome rahvusbibliograafia eilne, tänane ja homne päev

• Peter Dippold PhD, Ungari Rahvusraamatukogu asedirektor
Ungari rahvusbibliograafia: ajalugu, tänapäev ja arengusuunad

• Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf
Eesti rahvusbibliograafia − digitaalajastu väljakutsed ja võimalused


Teisipäev, 12. oktoober

10.00-13.00
III Soome-ugri rahvad ja e-raamatukogu. Moderaator Andres Kollist, TÜ Akadeemilise Raamatukogu direktor

• Galina Galanitševa, Karjala Vabariigi Rahvusraamatukogu osakonnajuhataja
Karjala Vabariigi e-raamatukogu ja seonduv koostöökogemus

• Galina Issar, Komi Vabariigi Rahvusraamatukogu asedirektor
Komi Vabariigi elektrooniline raamatukogu komi rahva kirjaliku pärandi säilitajana

• Tatjana Verina, Sergei Tšavaini nim. Mari Vabariigi Rahvusraamatukogu direktor
Mari Vabariigi elektrooniline raamatukogu

• Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Ülle Talihärm, Eesti Rahvusraamatukogu kogude direktor
Kas oleme samas paadis? Autorid, kirjastajad, sisutootjad, raamatukogud digitaalse kultuuripärandi kontekstis

13.00-14.00 Vaheaeg

14.00-16.30
IV Soome-ugri rahvaste lugemisharjumused. Moderaator Katrin Saks, endine Euroopa Parlamendi saadik

• Olga Miftahhova, Komi Vabariigi Rahvusraamatukogu direktor
Rahvuskirjanduse lugemisest raamatukogus läbiviidud uuringute põhjal

• Svetlana Aleksejeva, Karjala Vabariigi Rahvusraamatukogu asedirektor
Raamat ja lugemine Karjalas

• Tatjana Kolina, Sergei Tšavaini nim. Mari Vabariigi Rahvusraamatukogu osakonnajuhataja
Mari mütoloogia lugejatepoolne retseptsioon

• Anne Rande, Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor
Eesti Lastekirjanduse Keskus – väike ja ärgas loominguline kooslus

• Martin Ehala, Tartu Ülikooli professor
Funktsionaalne lugemisoskus infoühiskonnas

16.30-17.00 Kokkuvõte: Kalju Tammaru