Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Setud ja võrukesed soovivad end loendusel määratleda

16.10.2010

Setomaa Valdade Liit ja Võru Instituut tegid tänavu juunis statistikaametile ettepaneku lisada tuleva aasta rahvaloenduse küsimustikku küsimused kohaliku keele ja etnilise kuuluvuse kohta, teatab infoportaal Külauudised.

Statistikaamet on valmis täpsustama keeli puudutavaid küsimusi, kuid kitsama etnilise kuuluvuse järgi pärimine võib rahva- ja eluruumide loenduse projektijuhi Diana Beltadze sõnul olla vastuolus seadusega.

Riikliku statistika seadus lubab küll inimestelt küsida, milline on nende rahvus, aga kuuluvus mõnda piirkondlikku etnilisse rühma praegu demograafiliste andmete hulka ei kuulu.

Samas on nii regionaalminister Siim Valmar Kiisler kui ka kultuuriminister Laine Jänes seisukohal, et etniliste rühmade suurust oleks riigil oluline teada. "Selline info oleks vajalik ka kultuuriministeeriumile ajal, mil valmistatakse taas ette kultuuripärandi programmide eelseisvaid perioode," ütles Jänes.

Praegu on andmed Eestis elavate erinevaid etniliste gruppide esindajate kohta üksnes hinnangulised. Arvatakse, et setusid on 10 000 ja võrukesi 50 00. Kui palju on aga mulke või kihnlasi, seda ei olegi täpselt teada.

Külauudised: Setod ja võrokesed võitlevad etnilise kuuluvuse pärast