Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Kohus tegi otsuse Permi krai mari kooli kasuks

01.11.2010

Kohus tegi Permi krai Suksuni rajooni võimudele kohustuslikuks remontida regiooni ainus mari kool ja valmistada see ette litsenseerimiseks, teatab MariUver.

Eelnevalt oli rajooniprokurör esitanud kohtusse hagi, millega nõudis rajoonijuhilt kooli riiklikele nõudmistele vastavasse seisundisse viimise rahastamist. Kohus arutas asja oktoobri lõpupäevil kahel istungil ning tegi viimaks maride jaoks positiivse otsuse.

Permi krai võimud on seni tahtnud jätta Vaskino külla alles vaid lasteaed-algkooli. Veel kohtuistungite toimumise aegu ähvardas Suksuni rajooni juht Aleksandr Ossokin koolimaja lammutada ja venitada uue ehitamine viie aasta peale, mil lapsed pidanuks käima naaberkülade vene koolides.

Samuti santažeeris ta mari külade elanikke ähvardusega, et kui viimased liig aktiivselt oma õigusi nõuavad, ehitab ta uue algkooli Vaskino asemel hoopis venelaste juurde Brehhovo külla.

MariUveri andmetel ei ole ka Vaskino kooli direktor Natalja Porjadkina suurt midagi kooli heaks teinud. Enamgi veel, volikogu liikmena algatas just tema Vaskino ja Tebenjaki külade mari lasteaedade sulgemise.

Selge pole ka Permi krai haridusministri Nikolai Karpušini seisukoht. Minister vastas soome-ugri kirjanike kongressil Oulus koostatud pöördumisele lubadusega järgneva kahe aasta jooksul uus koolimaja valmis ehitada, kuid ei täpsustanud, kas jutt käib alg- või põhikoolist. Augusti lõpul teatati aga krai kuberneri kodulehel jällegi, et vana hoone remonditakse.

Praegu tegutseb remonti vajavas majas põhikool, kus õppetöö käib vene keeles, kuid nädalas on kaks tundi mari keelt ja kirjandust. Kool täidab ka kultuurimaja osa, kus kohalikud hoiavad elus mari kultuuritraditsioone.

Permi oblastis elab üle viie tuhande mari rahvusest inimese. Enamus neist elab Suksuni rajoonis, kus on seitse mari küla: Vaskino (Engermutšaš), Ivankovo (Engertüng), Tebenjaki (Suli), Sõzganka (Kõzgande), Krasnõi Lug (Olõk), Kamenka (Kalmašenger) ja Tukmanõ (Tukman).

MariUver: Суд обязал главу района отремонтировать марийскую школу

MariUver: Страсти вокруг марийской школы продолжают кипеть