Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Saranskis algab soome-ugri rahvaste maailmakongresside vahekonverents

16.11.2010

19.–22. novembrini toimub Mordva Vabariigi pealinnas Saranskis vahekonverents, mis on soome-ugri rahvaste ühiskondlik-poliitilises elus maailmakongresside kõrval üheks tähtsündmuseks.

Konverentsi eesmärgiks on teha vahekokkuvõte sellest, kuidas on täidetud 2008. aastal Hantõ-Mansiiskis toimunud Soome-ugri rahvaste V maailmakongressi resolutsioone ja soovitusi. Konverentsi plenaaristungil teeb peaettekande soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov.

Konverentsi töö toimub kahes sektsioonis -  "Etnopoliitika, õigus, keel ja haridus" ja "Kultuur, tervishoid ja ökoloogia". Soome-ugri rahvaste noortele ja nende algatustele soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride säilitamiseks on pühendatud ümarlauavestlus.

Konverents võtab vastu ka otsuse, milline tuleb 2012. aastal Ungaris toimuva Soome-ugri rahvaste VI maailmakongressi teema.

Konverentsist võtavad delegaadid osa vastavalt kvootidele, mille on eraldanud rahvastele Soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee. Eestist osalevad konverentsil eestlaste koordinaator konsultatiivkomitees Tõnu Seilenthal, Fenno-Ugria juhatuse liige, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keel võõrkeelena osakonna juhataja Madis Arukask ning Haridus- ja Teadusmininisteeriumi keelepoliitika nõunik Jüri Valge.

Fenno-Ugria Asutus