Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Valmis esimene handikeelne virtuaalnäitus

Helsingis asuv Kultuuride muuseum on koos Soome emakeele õpetajate liiduga koostanud esimese handikeelse rändnäituse, toetamaks hääbumisohus handi keele õpetamist. Näitus "Soomest Siberisse" avati Hantõ-Mansiiskis Jugra riiklikus raamatukogus 12. novembril. Samas tutvustati ka näituse virtuaalversiooni, mille aadress on www.nba.fi/hanti ja millega saab alates 2011. aasta jaanuarist tutvuda ka soome ja inglise keeles.

Näitus "Soomest Siberisse" tutvustab soome teadlaste uurimisreise obiugri rahvaste juurde läbi aegade. Kuna projekti eesmärk on jõuda noorteni, riputati näitus üles ka internetti. Virtuaalnäitusel saab lisaks informatsiooni hankimisele lahendada mängulisi interaktiivseid ülesandeid, mis sisaldavad informatsiooni nii hantide, manside kui ka soomlaste eluviiside kohta. Muuseumi ja koolidevahelise koostöö tihendamiseks anti samal teemal välja handikeelne töövihik.

Projekti eestvedaja, Kultuuride muuseumi intendandi Ildikó Lehtineni sõnul osales näituse avamisel nii vanu kui noori inimesi. Virtuaalnäitus meeldis noortele väga, enamiku esimeseks reaktsiooniks oli soov kohe ise mängima hakata. Ka vanemad inimesed tundsid suurt huvi näituse mänguliste lahenduste vastu.

Kuigi Siberis Obi ja selle harujõgede ääres elab hante väidetavasti 28 000 ja manse 11 000, on nende keelte kõnelejaid poole vähem. Keeled on väljasuremisohus traditsiooniliste eluviiside muutumise tõttu ning ka sellepärast, et inimeste kolivad linnadesse venekeelsesse keskkonda, kus keskendutakse eelkõige vene keeles hakkamasaamisele. Suur puudus on keeleõpetajatest ja keeleõpetus on sootuks hääbumas.

2008. aastal eraldas Soome Kultuurirahastu hantide ja manside kultuuripärandi säilitamiseks ja emakeele toetamiseks suure toetuse, mille raames valmis ka keeleoskust arendav näituseprojekt. Soomlaste koostööpartneriteks selles on Hantõ-Mansiiski hariduse arenduse instituut, Tegi keskkooli koolimuuseum ja handi ja mansi laste kultuurikeskus "Lylyng sjum".

Lisainformatsioon: Ildikó Lehtinen, ildiko.lehtinen@nba.fi

Fenno-Ugria