Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome-ugri rahvaste esindajad said kokku Saranskis

29.11.2010

19.–21. novembrini peeti Saranskis soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee korraldatud maailmakongresside vahekonverents, mille alapealkirjaks oli "V Soome-Ugri Rahvaste Maailmakongressi otsuste realiseerimine".

Konverentsist võttis osa umbes 70 delegaati ja 40 vaatlejat. Esindatud olid karjalased, tverikarjalased, komid, permikomid, marid, udmurdid, ingerisoomlased, isurid, vadjalased, mansid, handid, mokšad, ersad, vepslased, soomlased, kveenid, ungarlased ja eestlased.

Eestist osalesid konverentsil Fenno-Ugria juhatuse aseesimees, Tartu Ülikooli soome-ugri osakonna juhataja, eestlaste koordinaator konsultatiivkomitees Tõnu Seilenthal, Fenno-Ugria juhatuse liige, Tartu Ülikooli eesti keel võõrkeelena osakonna juhataja Madis Arukask ning haridus- ja teadusmininisteeriumi keelepoliitika osakonna nõunik Jüri Valge. Kahjuks jäi erinevatel põhjustel eestlastel kasutamata kaks kohta delegaatide hulgas, seepärast ei olnud meilt ühtegi esindajat noorsootöö ümarlauas.

Konverentsi plenaaristungil esitas soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov ülevaate sellest, mis tehtud viimase kahe aasta jooksul. Positiivselt märgiti ära soome-ugri riikide ja Venemaa parlamentide koostöö tihenemine, aga samuti hõimurahvaste programmide toetus soome-ugri kultuuridele Venemaal.

Markovi poolt positiivsena ära toodud keelepesade juurutamise idee sai aga vastulöögi Moskva ametlikelt võimudelt: Venemaa Föderatsiooni regionaalarengu ministeeriumi rahvastevaheliste suhete osakonna direktor Aleksandr Žuravski pidas vajalikuks avaplenaaristungi lõpus veel kord sõna võtta ja teatada, et ministeeriumi seisukoha järgi on keelepesad kahjulikud, sest need viivad segregatsioonini.

Konverentsi töö toimus kahes sektsioonis: "Etnopoliitika, õigus, keel ja haridus", kus toimus kaks istungit, ja "Kultuur, tervishoid ja ökoloogia", mis piirdus ühe istungiga. Soome-ugri rahvaste noortest ja nende algatustest soome-ugri rahvaste keelte ja kultuuride säilitamiseks vesteldi ümarlauas kahel päeval.

Konverents ei võtnud arutlusele ettepanekuid konsultatiivkomitee põhikirja muutmisest ega konsultatiivkomitee liikmete arvu suurendamisest kolme Venemaa ametniku võrra, sest sellised küsimused ei kuulu konverentsi kompetentsi ja konsultatiivkomitee saab neid arutada ainult konsensuslikult.

Konverentsil pakuti välja arutamiseks ka 2012. aastal Ungaris toimuva soome-ugri rahvaste VI maailmakongressi teema. Esialgne tööversioon on "Keel, identiteet, rahvas". Ettepanekuid teema osas saab teha kuni jaanuari lõpuni, kongressi teema kinnitatakse konsultatiivkomitee järgmisel istungil Petroskois märtsis 2011.

Konverentsi kultuuriprogrammis oli soome-ugri rahvaste käsitöömessi "Tev" avamise külastamine, etnokontsert jm. Kõige meeldejäävam oli väljasõit Ardatovi rajooni Orosbije (vn Urussovo) külla, kus peeti viltide pidu.

Konverentsi soovitused ja kõigi sektsioonide töö aruanded paigutatakse lähiajal konsultatiivkomitee kodulehele.

Tõnu Seilenthal