Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Valt Ernštreit kaitses liivi keele alal doktorikraadi

11.12.2010

Liivlane Valt Ernštreit kaitses Tartu Ülikoolis doktorikraadi, võttes oma töös kokku selle, mida on tehtud liivi kirjakeele arendamisel 150 aasta vältel.

Ernštreiti töö analüüsis aastail 1863 kuni 1982 ilmunud või kirjutatud trükiste ja käsikirjade keelt ja tõestas liivi kirjakeele arengujärjepidevust. Unikaalseks tegi doktoritöö kaitsmise asjaolu, et tutvustus kanti ette liivi keeles, vahendas Aktuaalne Kaamera.

Ernštreiti sõnul on liivi kirjakeel teadlastele põnev uurimismaterjal, sest kahe viimase sajandi jooksul pole ühelgi hetkel seda rääkinud rohkem kui kolm tuhat inimest. Hetkel on liivi keelt emakeelena kõnelejaid kõigest kümne ringis ja just kirjakeel hoiab liivi keelt elus.

"Vaatamata sellele, et kasutajaid on vähe, tänapäeval ikkagi ilmuvad liivikeelsed väljaanded, on olemas liivikeelne portaal ja need küsimused ei ole oma aktuaalsust kaotanud," selgitas Ernštreits AKle.

Nii värske doktor kui ka tema oponent, liivi keele vanimate keelemälestiste teenekaim uurija professor Eberhard Winkler leiavad, et liivi kirjakeele uurimisega tasub kindlasti edasi tegeleda. Winkleri hinnangul on tegemist suurepärase ja erakordse tööga.

Riias elav Ernštreit (lätipäraselt Valts Ernštreits) on esimene liivi päritolu inimene, kes kaitses liivi keele kohta doktoritöö. Eelnevalt kaitses ta 2002. aastal samas Tartu Ülikoolis magistritöö, mille üheks osaks oli 1999. aastal Riias ilmunud läti-liivi sõnaraamat umbes 2500 sõnaga.

Valt Ernštreit (sünd. 1974) on kaasatud Eesti Keele Instituudi liivi keele alasesse projekti. Ta toimetab ka liivi kultuuri ja keele alast portaali livones.lv ning on tuntud mitmekülgselt andeka luuletaja ja kunstnikuna.


Valt Ernštreiti kaitsekõne liivi keeles ja eesti keeles 

ERR: Doktor: liivi keel ei ole aktuaalsust kaotanud (video)