Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Petserimaa setud jäid omandiõigustest ilma

10.01.2011

Setud ja Petserimaaga seotud Eesti kodanikud ei saa enam omada maad Petseri rajooni territooriumil, sätestas Venemaa presidendi eilne käskkiri.

Dmitri Medvedevi käskkiri ei luba välisriikide kodanikel ega kodakondsuseta isikutel omada piiriäärsetel aladel asuvaid maatükke, teatas portaal Setomaa.ee viitega Kremli infoteenistusele.

Pühapäeval Medvedevi poolt allkirjastatud ja Kremli infolehel avaldatud käskkiri kannab nimetust "Piiriäärsete territooriumide määratlemine, kus välisriikide kodanikud, kodakondsuseta isikud ja välismaise päritoluga juriidilised isikud ei saa soetada omandiõigusi maatükkidele." Käskkirjas tuuakse ära 380 piiriäärse territoriumi nimetus, mille hulgas on ka Pihkva oblastisse arvatud Petseri rajoon.

"Kõigil, kes seal sündinud ja kelle juured Petserimaal, peaks olema õigus seal maad omada. Kui Eesti tahab käituda riigina, kes oma sünnijärgse kodanike õiguste eest seisab, tuleks tõelise riigina ka reageerida," kommenteeris pühapäeva hilisõhtul uudist Setomaa ülemsootska Ahto Raudoja.

Eesti välisministeerium kutsus täna välja Venemaa suursaadiku Juri Merzljakovi, et saada selgust, kas ja miks setud ja Petserimaaga seotud Eesti kodanikud ei saa enam omada maad Petseri rajooni territooriumil. Ministeerium põhjendas saadiku väljakutsumist asjaoluga, et dokumendi täisteksti pole veel avaldatud ja olukorras pole täit selgust.


Setomaa: Venemaa jätab petserimaalased maaomandiõigusest ilma

Delfi: Välisministeerium kutsus Vene saadiku Petserimaa asjus selgitusi andma