Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

ÜRO soovib saami keele ja kultuuri lisarahastamist

21.01.2011

ÜRO raporti kohaselt tuleks Põhjamaadel suurendada saami parlamentide rahastamist, et taaselustada saami keeli ja anda lastele vähemusrahvusele sobivat haridust.

Eelmisel nädalal avaldatud raporti on koostanud James Anaya, kes on ÜRO eriraportöör põlisrahvaste inimõiguste olukorra ja põhivabaduste alal. 

Anaya kutsub Põhjamaid üles saami parlamente kiirelt ja piisavalt rahastama, et nad suudaksid täita enda püstitatud eesmärke. Ent üldiselt on raporti koostajal hea meel, et Soome, Rootsi ja Norra on põlisrahvastele võrreldes teiste riikidega palju tähelepanu pööranud ja mitmeidki nende ettevõtmisi võib võtta põlisrahvaste õiguste tagamisel eeskujuks.

Raport märgib, et saamid eksisteerivad vaatamata riigipiiridele ühe rahvana, keda ühendavad kultuurilised ja keelelised sidemed ning eneseteadvus. Saamidel on kokku üheksa keelt, kuid raporti kohases on mitmete saami keelte kasutatavus vähenenud.

Ühe ettepanekuna on aruandes välja toodud, et riigid ja saami parlamendid peaksid tegema koostööd teadlikkuse tõstmisel saami rahvast läbi meedia ja hariduse.


BarentsObserver: UN calls for more funding to Sami language and culture