Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soomes ilmus ingliskeelne idasaami koguteos

27.01.2011

Soomes ilmus põhjalik idapoolsete saamide eluolu, ajalugu ja kultuuri käsitlev ingliskeelne teos "Idasaami atlas", mille esitlus toimub juba järgmisel nädalal Inaris.

Tero ja Kaisu Mustoneni koostatud "Idasaami atlas" (Eastern Sámi Atlas) on 334-leheküljeline värviliste ja mustvalgete piltidega illustreeritud teos, milles on üle 60 kaardi. Ingliskeelne raamat on kavas tõlkida ka koltasaami ja muudesse kohalikesse keeltesse. 

Teos valmis autorite 11 aastat kestnud uurimistöö järel Venemaal Koola poolsaarel ja koltasaami aladel Soomes. Lisaks aastatel 1999-2010 läbi viidud ulatuslike välitööde materjalile on selles kasutatud etnograafilist ainestikku ja varasemaid uurimusi. Enamik materjalist on varem avaldamata. 

Raamat käsitleb ka tänapäevaseid sotsiaalprobleeme nagu Koola poolsaare saamide maakasutusõigusi, olemasolevate kogukondade teket ja rahvusvaheliste kaevanduskompaniide tungimist tundraaladele.

Lisaks sisaldab teos laule, luuletusi, maale ja muid näiteid saami kultuurist. Rahvusvahelise mainega Koola poolsaare uurijad Paul Fryer Ida-Soome ülikoolist, Leif Rantala ja Julian Konstantinov Norrast Tromsö ülikoolist ja Sergei Zavalko Murmanski tehnikaülikoolist on kirjutanud raamatusse esseed.

See on üks esimesi Soomes avaldatud raamatuid, milles on rakendatud kogukonnapõhist teaduslikku meetodit. Saamid olid kaasuurijateks ja osalesid raamatu valmimise kõikides etappides.

Raamatu põhiautorid Tero ja Kaisu Mustonen on rahvusvaheliselt tuntud tipptegijad arktiliste põlisrahvaste uurimise alal.

Teadusühendus Lumimuutos (Snowchange Cooperative) esitleb teost koostöös Saami Nõukogu ja koltasaami organisatsiooniga Saa’mi Nu’ett 3. veebruaril kell 15.00 Inaris saami muuseumis Siida. 5. ja 6. veebruaril tuleb raamat esitlusele ka Venemaal Murmanski oblastis asuvas koolasaamide keskuses Lujavris (Lovozero).


Snowchange.com: Eastern Sámi Atlas Published