Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome lõpetab ingerisoomlaste naasmisprogrammi

28.01.2011

Soome president Tarja Halonen kirjutas nädal tagasi alla ingerisoomlaste repatriatsiooniprogrammi lõpetamise otsusele, alates juulist saavad soome päritolu isikud naasta ajaloolisele kodumaale üldistel alustel.

Kuni 1. juulini saavad endiselt Nõukogude Liidu territooriumilt pärit olevad isikud veel taotleda viieaastast elamisluba, kui nad on etniliselt päritolult soomlased. Sel juhul tuleb dokumentaalselt tõestada kas enese, ühe oma vanema või kahe vanavanema soome rahvust.  

Pärast pooleaastast üleminekuperioodi pole ingerisoomlastel enam kohustust läbida ettevalmistuskursusi ja kaotatakse ära ka taotluste nummerdamise kord. Tulevikus saavad Soome elama asumisel eelise aktiivsemad soome keelt oskavad inimesed, teatas sotsiaal- ja tervishoiuministeerium.  

Programm ei puuduta neid inimesi, kes elasid kuni Teise maailmasõjani Soomes või teenisid selle sõja ajal Soome armees.

Viimase 20 aasta jooksul on repatriatsiooniprogrammi kaudu Soome kolinud umbes 30 tuhat inimest peamiselt Venemaalt ja Eestist.

Ingerisoomlased elasid algselt praeguse Leningradi oblasti territooriumil Peterburi ümbruses, olles sinna asunud 17. sajandi alguses, kui Rootsi vallutas need alad Põhjasõjas Venemaalt.

Stalinlike repressioonide ajal saadeti suur hulk ingerisoomlasi Siberisse. 1943. aastal võttis Soome sakslaste okupeeritud alalt ingerisoomlased vastu, kuid juba järgmisel aastal saadeti nad Nõukogude Liidu nõudmisel kodumaale tagasi, kus neid tabasid taas repressioonid.

Soome president Mauno Koivisto palus 90ndate aastate algul ingerisoomlastelt ajaloolise ebaõigluse pärast vabandust ja tegi ettepaneku tasuda auvõlg lubada neil kodumaale tagasipöördujate staatuses Soome emigreeruda.


YLE: Президент подписала закон об отмене репатриации ингерманландцев