Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Soome ei ratifitseeri ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni

28.01.2011

Soome ei ratifitseeri praeguse valitsuse ametisoleku ajal ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni, teatas YLE. 

Roheliste parteisse kuuluv Soome justiitsminister Tuija Brax tunnistas Alma Mediale kuuluvatele ajalehtedele antud intervjuus eelnõu läbikukkumist ja süüdistas selles keskerakonda (Suomen Keskusta).  

Kuigi ratifitseerimiseelnõu ei näe ette põliste saami alade üleandmist saamide käsutusse, annab see põlisrahvale siiski suuremad õigused maa kasutamisel. Keskparteile oli aga seegi vastuvõetamatu. 

Euroopa Parlament nõudis eelmisel neljapäeval Soomelt deklaratsiooni kiiret ratifitseerimist. Ka Rootsi pole dokumenti ratifitseerinud 22 riigi hulgas.

Soome Rahvuslikku Koonderakonda (Kansallinen Kokoomus) kuuluv välisminister Alexander Stubb tunnistas teisipäeval, et ratifitseerimisega viivitamine kahjustab Soome rahvusvahelist mainet. 

ÜRO Peaassamblee võttis põlisrahvaste õigusi käsitleva deklaratsiooni vastu 2007. aasta septembris. Selle dokumendi ettevalmistavad läbirääkimised kestsid riikide ja põlisrahvaste osalusel üle 20 aasta.

Deklaratsiooni vastuvõtmisel hääletasid selle vastu neli riiki: Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ning Ameerika Ühendriigid. Austraalia asus aga pärast valitsusevahetust 2009. aastal deklaratsiooni toetama.

Deklaratsioon on esimene ÜRO tasemel heaks kiidetud kokkulepe, mis puudutab laia ringi põlisrahvastega seotud küsimusi ning mille eesmärgiks on edendada maailma põlisrahvaste õigusi ja toetada nende arengut. Deklaratsioon käsitleb põlisrahvaste kultuuri, traditsioonide ja institutsioonide säilimist ja edendamist, samuti põlisrahvaste õigusi maa ja loodusvarade osas ning osalust neid puudutavais otsustes.


YLE: Алма Медиа: Финляндия не ратифицирует Конвенцию ООН о правах коренных народов