Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Vene meedia: Euroliit ei aita saame tagamõtteta

3.02.2011

Saami parlamendi loomine Murmanski oblastis ja jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika arutamine europarlamendis on tekitanud Vene meedias vastukaja, nagu oleks saamide aitamise taga puhtpoliitilised huvid.

Ajakirjanik Sergei Manõšin kirjutas väljaandes Segodnja.ru, et kui Lääs hakkab pöörama mingis piirkonnas tähelepanu inimõigustele, on aeg oodata kas värvilist revolutsiooni või majanduslikku invasiooni.

"Kõigepealt taotleb EL saamide regionaalõiguste laiendamist. Siis seatakse sisse "süstikkontaktid" aktiivsemate saamidega, kes on väikese tasu eest valmis saama Venemaa saamide aladel ühiskondlik-poliitiliseks ruuporiks. Luuakse sõltumatu saami liikumine, edasi aga tulevad puhtpoliitilised nõudmised... Kõik on võimalik, kuni eraldumiseni Venemaa Föderatsioonist ja maavarade käitlemise õiguse andmiseni Lääne kompaniidele, mille nimel kogu jant käibki," kirjutas Manõšin.

Samas märgib ta, et Venemaa saamidel on põlisrahvana täielik õigus oma kultuuriliste ja majanduslike vajaduste rahuldamiseks, kuid kultuuri muundumine poliitikaks ennustab halba.

Ka Arhangelski ülikooli professor Juri Lukin ütles agentuurile Regnum, et saami parlamendi loomine on puhas poliitika ja võimusuhe. Arktikas on tema sõnul veel tunda nafta ja gaasi lõhna ning Štokmani projekti mõju. "Parlamendi loomise järel võivad tekkida nõudmised ressursside jagamise ja eelarve osas," möönis Lukin.

Lukini sõnul võivad üle nelja riigi elavad saamid ühineda ja hakata nõudma esindatust Euroopa Nõukogus või ÜROs. Saamide eeskujule võivad järgneda aga ka pomoorid ja neenetsid. "Kujutlegem, et Venemaal luuakse kõik 182 parlamenti. Hüvasti meie Venemaa!"

Koolasaamid moodustasid rahvuskaaslaste eeskujul oma parlamendi (Kuelnegk Soamet Sobbar) mullu 12. detsembril.

Euroopa Parlament hääletas 20. jaanuaril Strasbourgis ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika resolutsiooni poolt. Dokumendi 39. punkt nõuab tungivalt, et EL edendaks aktiivselt Põhja-Venemaal elavate soomeugri rahvaste kultuuri- ja keeleõigusi.

Resolutsioonis on veel nõutud põlisrahvaste suuremat kaasamist poliitilistesse otsustesse ja uue Põhjamaade saami konventsiooni ratifitseerimist. Dokument kutsub kõiki Arktika piirkonna riike, eelkõige Venemaa valitsust heaks kiitma ja kinnitama ÜROs 2007. aastal vastu võetud põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni.  

02.02.2011 Segodnja.ru: Саамы – новая карта Запада в борьбе за Арктику

24.01.2011 Regnum: Эксперт: Создание Саамского парламента продиктовано политическими интересами, а уже потом - необходимостью сохранения культуры

Euroopa Parlamendi 20. jaanuari 2011. aasta resolutsioon ELi jätkusuutliku Kaug-Põhja poliitika kohta