Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Indrek Jääts tutvustas ERMis rahvuslust Venemaal

04.02.2011

Eesti Rahva muuseumi teadur ja Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liige Indrek Jääts tutvustas täna Tartus koos Erki Tammiksaarega kokku pandud venekeelset raamatut etnilisuse võidukäigust Venemaal. 

Jääts (pildil) selgitas, et umbes pooleteist sajandit tagasi leidis Venemaal aset oluline muutus. Etnilisusest, millele veel 18. sajandi lõpus erilist tähelepanu ei
pööratud, sai 20. sajandi I pooleks kogu ühiskondlikku elu olulisel
määral mõjutav tegur. 

Kogumiku artiklid on Jäätsi sõnul pühendatud selle keerulise ja paljutahulise protsessi mõningatele aspektidele. Uuritakse, millal ja kuidas hakkas etnilisuses võidukäik mõjutama Venemaa ühiskonna erinevaid tahke, eelkõige inimeste identiteete ja lojaalsusi, usuelu, teadust, haridussüsteemi ning riigi administratiivset jaotust. Kuidas reageeris rahvusluse diskursuse sissetungile tsaarivalitsus ning hiljem nõukogude võim - kas sellega püüti lihtsalt kohaneda või üritati seda ka oma huvides ära kasutada?
 
Kogumikus avaldatud artiklite esialgsed variandid arutati läbi 2009. aasta juunis Tartus toimunud rahvusvahelisel teadusseminaril "Tatištševist Narkomnatsini: Etnilisuse edulugu Venemaal 18. sajandist 20. sajandi I pooleni". Nii seminari toimumist kui ka kogumiku
ilmumist toetas Eesti Teadusfond.