Pärnu mnt 28, Tallinn 10141  Tel +372 644 5119  info at fennougria dot ee

Udmurdi keel TÜs kevadsemestril

Kevadsemestril on Tartu Ülikoolis võimalik õppida udmurdi keelt (õpetab Ekaterina Chirkova).

Loengud toimuvad kolmapäeviti kl. 18 Tartu Ülikooli peahoones aud. 235.

Esimene udmurdi keele tund toimub 16. veebruaril.


Kõik huvilised on oodatud!